Želja

Želja je osećanje težnje da se nešto poseduje, postigne ili ostvari. Želja je svesnost o postojanju nekog važnog cilja. Za razliku od potrebe, koja je biološki određena, želja je psihicki fenomen. Za razliku od sviđanja, kod želje postoji stabilna mentalna predstava onoga što se želi. Razlikujemo reprezentativnu i kreativnu želju, odnosno želju za nečim što postoji, a što je mentalno predstavljeno u svesti subjekta i želju za ostvarenjem nečega što postoji samo u svesti subjekta. Želja je uvek aktivno htenje subjekta, za razliku od nade koja je pasivna želja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *