Nedelja štednje 2012

Nedelja u kojoj nas očekuju povoljne kamatne stope počinje 29.oktobra. Najveća  zvanična ponuda u prošloj 2011 godini nije premašivala 6%, a u 2012 godini možemo očekivati ponude do maksimalno 6.2% na devizne uloge. S`tim da se kao i prethodnih godina znatno povoljniji uslovi mogu dobiti u direktnim pregovorima sa bankom. Banka će klijentu koji je deponovao više desetina hiljada evra uvek rado ponuditi kamatnu stopu veću od zvanične bančine ponude, jer u slučaju da zbog bolje ponude u drugoj banci klijent izvrši prebacivanje depozita-banka će ostati bez novca na kojem bi vrlo lako mogla da zaradi mnogo više od 6%, uzimajući u obzir visinu kamata pod kojima se građanima odobravaju krediti.  Naravno, što više sredstava ste spremni da oročite, to će banka biti izdašnija u ponudi. Štediše koje se spremaju da oroče novac u visini do 5.000-10.000 evra ne mogu računati da će se od kamate obogatiti, ali će svakako sa kamatom od 6% biti u prilici da očuvaju vrednost svoje ušteđevine.

Presek kamatnih stopa za oročenje u evrima na 12 meseci u periodu 1.septembar – 1.oktobar je prikazan u tabelama ispod:
1.Septembar 2012:

5 najvećih ponuda
1.Septembar 2012
Banka Kamata
1 Univerzal banka 5.50 %
2 Dunav banka 5.25 %
3 ProCredit banka 5.00 %
4 AIK banka 4.95 %
5 Eurobank EFG 4.95 %
5 najmanjih ponuda
1.Septembar 2012
Banka Kamata
1 Raiffeisen banka 2.75 %
2 OTP banka 3.00 %
3 Societe Generale 3.15 %
4 UniCredit banka 3.20 %
5 Credit Agricole 3.60 %1.Oktobar 2012:

5 najvećih ponuda
1.Oktobar 2012
Banka Kamata
1 Univerzal banka 5.50 %
2 Nova Agrobanka 5.40 %
3 Dunav banka 5.25 %
4 ProCredit banka 5.00 %
5 Eurobank EFG 4.95 %
5 najmanjih ponuda
1.Oktobar 2012
Banka Kamata
1 Raiffeisen banka 2.75 %
2 OTP banka 3.00 %
3 Societe Generale 3.15 %
4 UniCredit banka 3.20 %
5 Credit Agricole 3.60 %I ove godine u trci za klijentima učestvovaće uslovno rečeno ‘manje banke’, kojima su depoziti građana potrebni da bi prikupili novčana sredstva potreba za plasman u druge investicije – prvenstveno kredite. Veće banke, kao što su: Banca Intesa i Raiffeisen, neće nas iznenaditi sramotno niskom ponudom, jer ionako već dugo vladaju sa više od polovine ukupnog tržišta i imaju klijenata kao sve ostale banke zajedno.

Update: Zvanična ponuda u nedelji štednje 2012
1.Novembar 2012:

5 najvećih ponuda
1.Septembar 2012
Banka Kamata
1 Privredna banka Beograd 4.76 %
2 NLB banka 4.68 %
3 Marfin banka 4.68 %
4 Opportunity banka 4.68 %
5 Findomestic banka 4.67 %
5 najmanjih ponuda
1.Septembar 2012
Banka Kamata
1 Raiffeisen banka 2.59 %
2 Societe Generale 2.97 %
3 Erste banka 3.23 %
4 OTP banka 3.40 %
5 Credit Agricole 3.40 %

 

Kamate na štednju u Evropi 2012

Građani Srbije oročili su u tekućoj 2012 god. više od 7 milijardi evra. Iako su mnogi od njih nezadovoljni kamatnim stopama koje se kreću od 2.75% do 5.50% na period od 12 meseci, štediše u Srbiji ipak imaju znatno veće kamatne stope u odnosu na mnoge Evropske zemlje. U tabeli je prikaz štednje za mesec oktobar 2012, sortiran od najviše ka najnožoj kamatnoj stopi.

Zemlja Valuta Period Kamata
Okt, 2012 Italija EUR 12 meseci 3.00%
Okt, 2012 Irska EUR 12 meseci 2.75%
Okt, 2012 Austria EUR 12 meseci 2.00%
Okt, 2012 Švedska SEK 12 meseci 1.96%
Okt, 2012 Španija EUR 12 meseci 1.45%
Okt, 2012 Nemačka EUR 12 meseci 1.40%
Okt, 2012 Belgija EUR 12 meseci 1.10%
Okt, 2012 Grčka EUR 12 meseci 1.00%
Okt, 2012 Francuska EUR 12 meseci 0.40%
Okt, 2012 Švajcarska CHF 12 meseci 0.125%

Nedelja štednje 2011

Nedelja povoljnih kamatnih stopa za oročenu štednju popularno nazvana “Nedelja štednje” je prilika za štediše  da uvećaju svoju ušteđevinu, a za poslovne banke da dođu do nove količine kapitala koji će dalje investirati.
.

Kako banke zarađuju od štednje građana?
Npr. Perica oroči 10.000 evra na 12 meseci po kamatnoj stopi od 5% . Banka se obaveže da će nakon isteka perioda oročenja od 12 meseci Perici isplatiti glavnicu od 10.000 + zaračunatu kamatu od 500 evra, što je ukupno 10.500  evra.

U međuvremenu banci pristiže zahtev za keš kredit u visini od 10.000 evra, banka uzima Pericin položeni novac i daje ga Miki po kamatnoj stopi od 17%. Mika se obavezuje da će u narednih 12 meseci banci ukupno  sa kamatom vratiti 10.900 evra.

Prostom računicom dolazimo do visine prihoda banke od 400 evra koliko ostane kada se Perici isplati naknada za štednju i glavnica u ukupnom iznosu od 10.500 evra.

Koja banka nudi najveće kamatne stope u nedelji štednje?
Po pravilu najveće kamatne stope štedišama bivaju ponuđene od strane “najmanjih” banaka jer one za razliku od “većih” banaka nemaju drugog načina da dođu do finansijskih sredstava koja su im potrebna za poslovanje. U našem slučaju sve domaće banke možemo smatrati malim bankama. Svetski dan štednje počinje u ponedeljak 31. oktobra i tada će biti poznate konkretne kamatne stope ponuđene od strane banaka.

Trenutna ponuda za oročenje u evrima na 12 meseci izgleda ovako:
5 najvećih ponuda

Banka Kamata
1 Marfin banka 6.00 %
2 Privredna banka Beograd 6.00 %
3 Univerzal banka 6.00 %
4 Moskovska banka 5.90 %
5 Agrobanka 5.50 %

5 najmanjih ponuda

Banka Kamata
1 Raiffeisen banka 3.15 %
2 UniCredit banka 3.75 %
3 Credit Agricole 4.00 %
4 OTP banka 4.00 %
5 ProCredit banka 4.15 %

Na osnovu prikazanih tabela može se predvideti da će banke iz prve tabele sa top 5 ponudom prednjačiti sa ponuđenim kamatama i u nedelji štednje, dok banke iz grupe top 5 nepovoljih jednostavno ne mare za nedelju štednje i okrenute su više izdavanju kredita jer je dobit koju ostvaruju na njima znatno veća.

Kamate na štednju u Evropi

Građani Srbije drže na štednji iznos od oko 7.milijardi evra. U zavisnosti od banke u kojoj je deponovan novac kamate na štednju u evrima se kreću od 4% do 6% za period oročenja od 12 meseci. U nastavu pogledajte prikaz prosečne visine kamata za štednju u pojedinim evropskim državama.
Podaci se odnose na oktobar 2011 godine i  sortirani su od najveće ka najnižoj kamatnoj stopi.

Zemlja Valuta Period Kamata
Okt, 2011 Italija EUR 12 meseci 4.20%
Okt, 2011 Irska EUR 12 meseci 3.70%
Okt, 2011 Španija EUR 12 meseci 3.50%
Okt, 2011 Švedska EUR 12 meseci 2.63%
Okt, 2011 Austria EUR 12 meseci 2.30%
Okt, 2011 Nemačka EUR 12 meseci 1.80%
Okt, 2011 Belgija EUR 12 meseci 1.50%
Okt, 2011 Francuska EUR 12 meseci 1.41%
Okt, 2011 Grčka EUR 12 meseci 1.00%
Okt, 2011 Švajcarska CHF 12 meseci 0.125%