Hrvatski meseci na Srpskom

Hrvatski nazivi za mesece dobili su imena po prirodnim pojavama ili poslovima koji se obavljaju u to doba godine.

Siječanj je Januar
Veljača je Februar
Ožujak je Mart
Travanj je April
Svibanj je Maj
Lipanj je Jun
Srpanj je Jul
Kolovoz je Avgust
Rujan je Septembar
Listopad je Oktobar
Studeni je Novembar
Prosinac je Decembar

Hrvatski Srpski Bosanski
Siječanj Januar Januar
Veljača Februar Februar
Ožujak Mart Mart
Travanj April April
Svibanj Maj Maj
Lipanj Jun Jun
Srpanj Jul Jul
Kolovoz Avgust Avgust
Rujan Septembar Septembar
Listopad Oktobar Oktobar
Studeni Novembar Novembar
Prosinac Decembar Decembar

napomena: Zbog velikog interesovanja posetilaca sajta za prevod meseci sa Hrvatskog na Srpski jezik, odlučili smo se postaviti ovde hrvatsko-srpski prevod naziva za mesece.
Imena meseci na Bosanskom jeziku identična su kao u Srpskom.